Kompas pomaga zapewnić odpowiednie warunki pracy, osobom posiadającym działalność gospodarczą. Prowadzimy szkolenia z tematów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też przeciwpożarowe. Uczymy również Państwa, jak ratować życie, w czasie naszych zajęć z pierwszej pomocy. Skuteczna praca zależy także od oświetlenia pomieszczeń, dlatego możemy przeprowadzić dla klienta stosowne pomiary. W Kompasie pracują wyłącznie specjaliści, którzy są w stanie podzielić się z Państwem swoimi umiejętnościami. Zdrowie pracowników, a także innych ludzi nie powinno być dla nikogo obojętne. Z oferty Kompasu skorzystało już wielu przedsiębiorców – zapraszamy.

Comments

Who Upvoted this Story


What is Spottis?
Spottis is a social bookmarking web service for storing, sharing, and discovering web bookmarks & news
Latest Comments